SLUŽBENI GLASNIK broj 07, srpanj 2015. (23.07.2015.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. IV. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu

službeni glasnik broj 07, srpanj 2015.

 

Općina Sveti Filip i Jakov