SLUŽBENI GLASNIK broj 08-A, lipanj 2016. (01.06.2016.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela 
2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog pogona

SLUŽBENI GLASNIK broj 08-A, lipanj 2016.

 

Općina Sveti Filip i Jakov