SLUŽBENI GLASNIK broj 08, kolovoz 2014. (04.08.2014.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o dodjeli općinskih priznanja
2. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti

SLUŽBENI GLASNIK BROJ 8, kolovoz 2014.

 

Općina Sveti Filip i Jakov