SLUŽBENI GLASNIK broj 08, srpanj 2015. (31.07.2015.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. V. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu

službeni glasnik broj 08, srpanj 2015.

 

Općina Sveti Filip i Jakov