SLUŽBENI GLASNIK broj 08, srpanj 2017. (19.07.2017.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje

SLUŽBENI GLASNIK 8.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov