SLUŽBENI GLASNIK broj 08, svibanj 2016. (23. svibanj 2016.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. IV. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2016. godinu
2. I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE roba, radova i usluga za proračunsku 2016. godinu

SLUŽBENI GLASNIK broj 08, svibanj 2016.

 

Općina Sveti Filip i Jakov