SLUŽBENI GLASNIK broj 09, kolovoz 2015. (06.08.2015.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Zaključak o izvješću Državnog ureda za reviziju 
2. Zaključak o usvajanju Polugodišnjeg financijskog izvješća za razdoblje siječanj – srpanj 2015. godine
a) Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2015. do 30.06.2015.
 

3. Odluka o dodjeli općinskih priznanja Općine Sveti Filip i Jakov 
4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu 
5. Odluka o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Sveti Filip i Jakov 
6. Odluka o dopuni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu
(Plan 1 – Rabatin)
7. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja Zona zanatskih i servisnih djelatnosti Sveti Filip i Jakov

službeni glasnik broj 09, kolovoz 2015.

 

Općina Sveti Filip i Jakov