SLUŽBENI GLASNIK broj 09, kolovoz 2017 (04.08.2017.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu načelnika Zorana Pelicarića za siječanj - lipanj 2017. godine
2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu općinskih priznanja i svečano obilježavanje Dana Općine 
3. Odluka o dodjeli općinskih priznanja Općine Sveti Filip i Jakov 
4. Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. godine 
a) Opći dio
b) Posebni dio
5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju godišnje grobne naknade 
6. Odluka o izradi izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja Općine Sveti Filip i Jakov 2016.-2020
7. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra
8. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstanih cesta  

***
 
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA  

1.
Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj - lipanj 2017. godine

SLUŽBENI GLASNIK 09 - 2017.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov