SLUŽBENI GLASNIK broj 09, lipanj 2019. (27.06.2019.)

Akti Općinskog načelnika

1. II. Izmjene i dopune Plana korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov

 

                      

 

 

SLUŽBENI GLASNIK 9-19.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov