SLUŽBENI GLASNIK broj 09, rujan 2014. (12.09.2014.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o imenovanju zamjenske vijećnice
2. Odluka o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća
3. Odluka o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća 
4. Odluka o izboru predsjednika Općinskog vijeća
5. Odluka o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća
6. Odluka o usvajanju Izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01. siječnja - 30. lipnja 2014. godine
7. Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 01. siječnja - 30. lipnja 2014. godine
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi
10. Odluka o ispravci greške u ugovoru o dodjeli zemljišta
11. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko-turističke (T1- hotel) i mješovite namjene unutar GP naselja Sveti Filip i Jakov
12. Odluka o izradi 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov
13. Odluka o izradi 1. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sveti Filip i Jakov
14. Odluka o izradi 1. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Turanj
15. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sveti Petar
16. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja morske plaže (R3) u naselju Sveti Filip i Jakov
17. Odluka o izradi 2. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja zone Smiljevača (1.plan) 
18. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja naselja u Svetom Petru na Moru (PLAN 4)
19. Odluka o izradi Urbanističkog plana proširenja groblja u naselju Sveti Petar

Službeni glasnik broj 9., rujan 2014.

 

Općina Sveti Filip i Jakov