SLUŽBENI GLASNIK broj 10 (30.07.2021) (30.07.2021.)

Akti Općinskog načelnika

1. Odluka o izmjenama i dopunama Plana prijema u službu u Općini Sveti Filip i Jakov za 2021.

godinu

SLUŽBENI GLASNIK 10-21.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov