SLUŽBENI GLASNIK broj 10 (15.07.2022) (15.07.2022.)

Akti Općinskog načelnika

1. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu

SLUŽBENI GLASNIK U PRILOGU:

SLUŽBENI GLASNIK 10-22.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov