SLUŽBENI GLASNIK broj 10 (29. prosinca 2020.) (29.12.2020.)

Akti Općinskog načelnika

1. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog

upravnog odjela i drugih tijela Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu

2. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov 

3. Plan prijema u službu u Općini Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu 

4. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu

SLUŽBENI GLASNIK 10-20.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov