SLUŽBENI GLASNIK broj 10, srpanj 2016. (04.07.2016.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA:

1. PRAVILNIK o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje

SLUŽBENI GLASNIK broj 10, srpanj 2016.

 

Općina Sveti Filip i Jakov