SLUŽBENI GLASNIK BROJ 11 (29.11.2019.) (29.11.2019.)

Akti Općinskog vijeća 1. 1. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov a) Izmjene Programa javnih potreba u socijalnog skrbi za 2019. godinu b) Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za 2019. godinu c) Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini d) Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu e) Program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Sveti Filip i Jakov u 2019. godini f) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu g) Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2019. godinu. h) Izmjene i dopune Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 2019. -2021. 2. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Sveti Filip i Jakov 3. Odluka o 2. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu 4. Odluka o raspodjeli rezulata poslovanja za 2018. godinu 5. Odluka o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama putem povećanja temeljnog kapitala 6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 7. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi 9. Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

 

Akti Općinskog načelnika

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu

 

SLUŽBENI GLASNIK 11-19.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov