SLUŽBENI GLASNIK broj 11 (30. prosinca 2020.) (30.12.2020.)

Akti općinskog načelnika


1. Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova na službenom putovanju


2. Procedura blagajničkogposlovanja i poslovanja putem kartica


3. Izmjena i dopuna Procedure zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa


4. Odluka o razvrstavanju nefinancijske imovine u proizvedenu dugotrajnu nefinancijsku imovinu ili sitni inventar te o jednokratnom ispravku vrijednosti


SLUŽBENI GLASNIK 11-20.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov