SLUŽBENI GLASNIK broj 11, kolovoz 2016. (04.08.2016.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA:

1. Izvješće o izvršenju Proračuna za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine
2. Odluka o Povjerenstvu za određivanje naziva ulica u naselju Sveti Petar na Moru
3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini cijena usluga Dječjeg vrtića CVIT 
4. Odluka o dodjeli općinskih priznanja Općine Sveti Filip i Jakov
5. Odluka o rješavanju pitanja formiranja dijela puta do nove škole
6. Odluka o prihvaćanju Izvješća općinskog načelnika o radu za razdoblje siječanj – lipanj 2016. godine
7. Odluka o cjeniku odvoza komunalnog otpada
8. Odluka o zajedničkom obavljanju poslova prometnog redarstva 

SLUŽBENI GLASNIK 11.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov