SLUŽBENI GLASNIK broj 11, rujan 2014. (22.09.2014.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. 2. IZMJENA PLANA PRIJEMA na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2014. godinu
2. 2. IZMJENA PROGRAMA stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

SLUŽBENI GLASNIK broj 11, rujan 2014.

 

Općina Sveti Filip i Jakov