SLUŽBENI GLASNIK broj 11, rujan 2015. (28.09.2015.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE roba, radova i usluga za proračunsku 2015. godinu

službeni glasnik broj 11., rujan 2015.

 

Općina Sveti Filip i Jakov