SLUŽBENI GLASNIK broj 12 (31.prosinca 2020.) (31.12.2020.)

.

Akti Općinskog načelnika

1. Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

2. Odluka o Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja za 2021. godinu za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u Općini Sv. Filip i Jakov

3. Plan vježbi sustava civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu

SLUŽBENI GLASNIK 12-20.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov