SLUŽBENI GLASNIK broj 12, studeni 2015. (03.11.2015.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o imenovanju člana Povjerenstva o dodjeli zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Sveti Filip i Jakov
2. Odluka o imenovanju prinudnog upravitelja radi obavljanja poslova upravljanja nekretninama
3. Odluka o plaći i drugim pravima iz rada općinskog načelnika i zamjenika načelnika Općine Sveti Filip i Jakov
4. Zaključak o Planu i Programu rada Dječjeg vrtića „CVIT“
5. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Općine Sveti Filip i Jakov
6. Odluka o mjerama zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima za zimsko razdoblje 2015./2016. godine 
7. Zaključak o prihvaćanju plana programa Savjeta mladih 2016. godinu Općine Sveti Filip i Jakov
8. Odluka o sufinanciranju filma Ante Gotovina
9. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Turanj (UPU 3 - dio 1)
10. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja građevinskog područja Turanj (UPU 3 - dio 2) 
11. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstanih cesta
12. Odluka o izmjeni Odluke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu (Plan 1. – Rabatin)
13. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela građevinskog područja naselja Sveti Petar na Moru (UPU 3 - dio 1)


***
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu financijskih sredstava udrugama/organizacijama civilnog društva …
2. III. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2015. godinu

SLUŽBENI GLASNIK broj 12, studeni 2015

 

Općina Sveti Filip i Jakov