SLUŽBENI GLASNIK BROJ 13, (05.11.2018.) (05.11.2018.)

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA

1. Odluka o komunalnom doprinosu

2. Odluka o komunalnoj naknadi

3. Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti

4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta

5. 2. Izmjene i dopune Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov (2. Rebalans)

      a) 2.  Izmjene Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi

      b) 2. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture

      c) 2. Izmjene Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

      d)  2. Izmjene i dopuna Plana razvojnih programa Općine Sveti Filip i Jakov

6. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Sveti Filip i Jakov – Krč

7. Odluka o kreditnom zaduženju Općine Sveti Filip i Jakov – Reciklažno dvorište

8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

9. Odluka  o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za stipendiranje redovnih studenata

10. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov

11. Odluka o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene Općine Sveti Filip i Jakov

12. Odluka o provođenju postupka stavljanja izvan snage Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja Raštane Donje (Jurjevići) (2. plan)

13. Odluka o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

14. Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov

15. Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sveti Petar

16. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja „Vodovodna i kanalizacijska mreža naselja Rabatin u Svetom Filipu i Jakovu “ i prijavu na natječaj

17. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

18. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Programa ukupnog razvoja Općine Sveti Filip i Jakov 2016.-2020

19. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi

20. Odluka o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa

21. Odluka o odabiru nositelja projekta i davanju suglasnosti za provedbu postupka odabira privatnog partnera i kandidature projekta razvoja i izgradnje širokopojasne infrastrukture na području „Sukošan“ za dobivanje EU sredstava

 

 

 

SLUŽBENI GLASNIK 13-18-converted.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov