SLUŽBENI GLASNIK BROJ 13 (23.12.2019) (23.12.2019.)

Akti Općinskog načelnika

1.Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog       

upravnog odjela i drugih tijela Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu

2.Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov         

3.Pravilnik o unutarnjem redu Vlastitog pogona Općine Sveti Filip i Jakov 

4.Plan prijema u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu           

5.Plan prijema u službu u Vlastiti pogon Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu

6.Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Općine Sv. Filip i Jakov za 2020. godinu              

- Plan savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za 2020.godinu

7. Plan nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2020. godinu

SLUŽBENI GLASNIK 13-19.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov