SLUŽBENI GLASNIK BROJ 14 (12.11.2018.) (12.11.2018.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Odluka o Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja za 2019. godinu za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u Općini Sv. Filip i Jakov

2. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

 

 

 

 

 

SLUŽBENI GLASNIK 14-18-converted.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov