SLUŽBENI GLASNIK BROJ 15 (30.11.2018.) (30.11.2018.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov  za 2019. godinu

SLUŽBENI GLASNIK 15-18-converted.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov