SLUŽBENI GLASNIK broj 15, prosinac 2014. (31.12.2014.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. RJEŠENJE o brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu
2. PLAN klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Sveti Filip i Jakov za 2015. godinu 
3. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UNUTARNJEM REDU VLASTITOG POGONA
4. PLAN PRIJEMA NA RAD U VLASTITI POGON OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV ZA 2015. GODINU

službeni glasnik broj 15, prosinac 2014.

 

Općina Sveti Filip i Jakov