SLUŽBENI GLASNIK broj 15, prosinac 2015. (23.12.2015.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE roba, radova i usluga za proračunsku 2015. godinu

SLUŽBENI GLASNIK broj 15, prosinac 2015

 

Općina Sveti Filip i Jakov