SLUŽBENI GLASNIK broj 15, prosinac 2017. (29.12.2017.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. I. Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2017. godinu

2. Plan nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2018. godinu

3. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata  Jedinstvenog upravnog odjela  i drugih tijela  Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

4. Plan prijama u službu u  Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

5. Plan prijama u službu u Vlastiti pogon Općine Sveti Filip i Jakov za 2018. godinu

6. Odluka o Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja za 2018. godinu za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u Općini Sv. Filip i Jakov

SLUŽBENI GLASNIK 15-17.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov