SLUŽBENI GLASNIK broj 16 (09.12.2021) (09.12.2021.)

Akti Općinskog načelnika

1 . Odluka o iznosu naknade za rad mentora koji prate rad vježbenika

2. Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu

SLUŽBENI GLASNIK 16-21.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov