SLUŽBENI GLASNIK broj 16, prosinac 2016. (30.12.2016.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Rješenje o brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu
2. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata  Jedinstvenog upravnog odjela  i drugih tijela Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu
3. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva Općine Sveti Filip i Jakov
4. Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja 
5. Plan prijama u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu
6. Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Sveti Filip i Jakov za 2017. godinu

SLUŽBENI GLASNIK 16.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov