SLUŽBENI GLASNIK broj 17, prosinac 2016. (31.12.2016.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Procedura zaprimanja, otpreme i arhiviranja dokumenata
2. Procedura o obavljanju kontrole na licu mjesta kod primatelja transfera iz Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov  
3. Procedura komunikacije sa strankama i trećim stranama
4. Procedura stvaranja ugovornih obveza i izdavanja narudžbenica
5. Procedura naplate prihoda, obračuna i naplate dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja Općine Sveti Filip i Jakov
6. Procedura vođenja projekata te stručnog vrednovanja opravdanosti i učinkovitosti projekata
7. Procedura zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa
8. Procedura zaprimanja roba, usluga i radova

9. Procedura upravljanja imovinom
10. Plan nabave roba, radova i usluga za proračunsku 2017. godinu

SLUŽBENI GLASNIK 17-,.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov