SLUŽBENI GLASNIK broj 17, prosinac 2018. (28.12.2018.)

Akti Općinskog vijeća

1.      Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja površine ugostiteljsko turističke namjene Turanj

2.      Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijske namjene Raštane Gornje

3.      Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja površine sportsko rekreacijske namjene Sveti Petar

4.      Odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljko turističke zone u Svetom Petru T1, T3

5.      Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu odnosno smještajnoj jedinici u kampu

6.      Odluka o kupnji nekretnine

 

Akti Općinskog načelnika

 

1.    Plan prijema u službu u Jedninstveni upravni odjel za 2019. godinu

2.    Plan prijema u službu u Vlastiti pogon za 2019. godinu

3.    Rješenje o brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu

4.    Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela  i drugih tijela Općine Sveti Filip i Jakov za 2019. godinu

5.    Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov

6.    Pravilnik o unutarnjem redu Vlastitog pogona Općine Sveti Filip i Jakov

7.    Pravilnik o radu službenika i namještenika Jedinstvenog upravnog odjela i Vlastitog pogona Općine Sveti Filip i Jakov

SLUŽBENI GLASNIK 17-18.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov