SLUŽBENI GLASNIK broj 18, prosinac 2018. (31.12.2018.)

Akti Općinskog načelnika

1.Zaključak o donošenju Plana savjetovanja s javnošću Općine Sveti Filip i Jakov za 2019.  godinu

2. Plan savjetovanja s javnošću Općine Sveti Filip i Jakov za 2019.  godinu

SLUŽBENI GLASNIK 18-18-converted.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov