SLUŽBENI GLASNIK BROJ 18 (27.12.2021) (27.12.2021.)

Akti Općinskog načelnika

1. Odluka o donošenju Provedbenog programa Općine Sveti Filip i Jakov

za razdoblje 2021. – 2025. godina

2. Rješenje o brojčanim oznakama stvaratelja i primatelja akata na području Općine Sveti Filip i Jakov

3. Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Jedinstvenog upravnog odjela i drugih tijela Općine Sveti Filip i Jakov

4. Plan prijema u službu u Općini Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu

5. Odluka o godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja za 2022. godinu za financiranje programa i projekata organizacija civilnog društva u Općini Sveti Filip i Jakov.

6. Plan vježbi sustava civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu

7. Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov

8. Izmjena i dopuna procedure zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa

9.Izvješće s javne rasprave o prijedlogu izmijena i dopuna urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Sveti Petar na moru (UPU12)

10.Izvješće s ponovne javne rasprave o prijedlogu 2.Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja neizgrađenog područja u Svetom Filip i Jakovu (Dolac-Brnine)

SLUŽBENI GLASNIK 18.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov