SLUŽBENI GLASNIK BROJ 2 (24.04.2020) (24.04.2020.)

Akti Općinskog načelnika

1. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu

2.Plan korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov 3

3.Plan korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov – Tržnica u Svetom Filipu i Jakovu

 

SLUŽBENI GLASNIK 2-20.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov