SLUŽBENI GLASNIK broj 2 (28.01.2022) (28.01.2022.)

,

Akti Općinskog načelnika

1 . Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2022.godinu

SLUŽBENI GLASNIK 2-22.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov