SLUŽBENI GLASNIK broj 3 (18.02.2022) (18.02.2022.)

Akti Općinskog vijeća

1. Izvješće načelnika srpanj prosinac 2021. godinu

2

2. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj- prosinac 2021 godine.

15

3. Izvješće o provedbi plana gospodarenja otpada Općine Sveti Filip i Jakov za 2021.godinu

16

4. Zaključak o prihvačanju izvješća o provedbi plana gospodaranja otpadom općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu

27

5.Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

28

6. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

29

7. Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

30

8. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

31

9. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

32

10.Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Općinu Sveti Filip i Jakov u 2022. godini

33

11. Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu

  • prosjeka i probijanje protupožarnih putova

42

12. Plan motrenja čuvanja i ophodnje otvorenog prostora i građevina za koje prijeti povećana opasnost i plan rada izviđačko-preventivnih ophodnji

43

13. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Sveti Filip i Jakov 2021. godina

46

14. Odluka o Operativnom planu evakuacije i zbrinjavanja turista za sezonu 2022. godinu

58

15. Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva KOTAR NET, društva s ograničenom odgovornošću

67

16. Odluka o kupnji nekretnine

70

17. Odluka o koeficijentima za obračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića "CVIT“

71

18. Odluka o izmjenama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu općine Sveti Filip i Jakov

72

Akti Općinskog načelnika

1. Izmjene plana prijema 2022

73

SG 03-22 n1.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov