SLUŽBENI GLASNIK broj 3 (31.ožujka 2021.) (31.03.2021.)

,

Akti Općinskog načelnika

1. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu

SLUŽBENI GLASNIK 3-21.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov