SLUŽBENI GLASNIK broj 4 (18.06.2020) (18.06.2020.)

Akti Općinskog načelnika

1. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu

 

2. Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Sveti Filip i Jakov

 

 

SLUŽBENI GLASNIK 4-20.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov