SLUŽBENI GLASNIK broj 4 (23.04.2021) (23.04.2021.)

Akti Općinskog načelnika

1. Plan korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov (Sveti Filip i Jakov, Turanj i Sveti Petar na Moru)

2. Plan korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov (Tržnica u Svetom Filipu i Jakovu)

SLUŽBENI GLASNIK 4-21.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov