SLUŽBENI GLASNIK broj 4, travanj 2018. (24.travanj.2018.) (24.04.2018.)

AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1. Pravilnik o unutarnjem redu Vlastitog pogona Općine Sveti Filip i Jakov
2. Odluka o izmjeni i dopuni Pravilnika o lokacijama javnih parkirališta, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje

SLUŽBENI GLASNIK 04-18.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov