SLUŽBENI GLASNIK broj 4 (18.03.2022) (18.03.2022.)

Akti Općinskog načelnika

1. Plan korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov

Tržnica u Svetom Filip i Jakovu

2

2. Plan korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov

 Sveti Filip i Jakov, Turanj i Sveti Petar na Moru

6

SG-04-22.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov