SLUŽBENI GLASNIK broj 5 (07.05.2021.) (07.05.2021.)

,

Akti Općinskog načelnika

1. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov

2. Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu

3. Izmjene i dopune Plan korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov (Sveti Filip i Jakov, Turanj i Sveti Petar na Moru)

SLUŽBENI GLASNIK 5-21.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov