SLUŽBENI GLASNIK broj 5 (09.09. 2020.) (09.09.2020.)

Akti Općinskog vijeća

1. Odluka o usvajanju Izvješća općinskog načelnika za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

2. Odluka o komunalnom redu 1 3. Polugodišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine

a) Izvješće o izvršenim preraspodijelama naproračunskim stavkama za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine

b) Izvješće o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje od 01. siječnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine 

4. Odluka o mjerama zbog epidemije koronavirusa COVID-19 

5. Odluka o 3. izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Sveti Filip i Jakov za 2020. godinu 

6. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Dječjeg vrtića „CVIT“

8. Odluka o isplati prigodnog dara (božićnice) umirovljenicima  

9. Odluka o izradi VIII. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Filip i Jakov 

10. Odluka izradi Urbanističkog plana uređenja Rabatin 2 (UPU15) 

11. Odluka izradi Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Raštane Donje (UPU 2) 

12. Odluka izradi Urbanističkog plana uređenja neizgrađenog dijela naselja Raštane Donje (UPU 3) 

13. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov 

14. Odluka o djelomičnom oslobođenju od plaćanja zakupnina za poslovne prostore te naknada za javne površine i izdana koncesijska odobrenja na pomorskom dobru za 2020. godinu

15. Odluka o oslobođenju od plaćanja komunalnog doprinosa

SLUŽBENI GLASNIK 5-20.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov