SLUŽBENI GLASNIK broj 6 (07.06.2021) (07.06.2021.)

Akti Općinskog načelnika

1.Izmjene i dopune Plana upravljanja pomorskim dobrom na području
Općine Sveti Filip i Jakov za 2021. godinu
SLUŽBENI GLASNIK 6-21.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov