SLUŽBENI GLASNIK broj 6 (09.09.2020) (09.09.2020.)

Akti Općinskog načelnika

1. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov

 

2. Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Vlastitog poona Općine Sveti Filip i Jakov 

SLUŽBENI GLASNIK 6-20.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov