SLUŽBENI GLASNIK broj 7 (15.lipnja.2021.) (15.06.2021.)

,

Akti Općinskog vijeća

1. Odluka o izboru Mandatnog Povjerenstva Općine Sveti Filip i Jakov 

2. Odluka o izboru Povjerenstva za izbor i imenovanja 

3. Odluka o izboru Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća 

4. Odluka o imenovanju Povjerenstva za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost 

5. Odluka o imenovanju Povjerenstva za dodjelu općinskih priznanja i svečano obilježanje dana Općine 

6. Odluka o regulaciji prometa tijekom turističke sezone 

7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi IX. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

8. Odluka o usvajanju Procjene rizika od velikih nesreća 

9. Odluka o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu na području Općine Sveti Filip i Jakov s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

- Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2021. godinu na području Općine Sveti Filip i Jakov s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

10. Odluka o usvajanju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine

Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2021. godine do 2025. godine

- Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Filip i Jakov za razdoblje od 2021. godine do 2025. godine

11. Odluka o dodjeli općinskih priznanja Općine Sveti Filip i Jakov 

12. Odluka o prodaji nekretnine u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov 

13. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Sveti Filip i Jakov

14. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za povjeravanje poslova održavanja groblja na području Općine Sveti Filip i Jakov

15. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Sveti Filip i Jakov 

16. Odluka o izmjenama i dopunama Odlukeo uvjetima načinu i postupku raspolaganja nekretninama u vlasništvu Općine Sveti Filip i Jakov

17. Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

18. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi 

19. Odluka o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveti Filip i Jakov 20. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja i prijavu na natječaj projekta „Rekonstrukcija i opremanje društveno – kulturnog censtra Stara škola“


Akti Općinskog načelnika


1. Odluka o radnom vremenu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Sveti Filip i Jakov 

2. Izmjene i dopune Plan korištenja javnih površina na području Općine Sveti Filip i Jakov (Sveti Filip i Jakov, Turanj i Sveti Petar na Moru)

SLUŽBENI GLASNIK 7-21.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov