SLUŽBENI GLASNIK broj 7 (29.04.2022) (29.04.2022.)

SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE SVETI FILIP I JAKOV

Godina: MMXXII

29. travanj 2022. godine

BROJ 07

Akti Općinskog načelnika

1. Izmjena i dopuna Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Sveti Filip i Jakov za 2022. godinu

2

SG-07-22.pdf

 

Općina Sveti Filip i Jakov