SLUŽBENI GLASNIK broj 8 (18.06.2021) (18.06.2021.)

Akti Općinskog načelnika

1.Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov

2.Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnikao radu Stožera civilne zaštite Općine Sveti Filip i Jakov
SLUŽBENI GLASNIK 8-21.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov