SLUŽBENI GLASNIK broj 8 (20.10.2020) (20.10.2020.)

Akti Općinskog načelnika

1. Odluka o prodji dijela nekretnine u vlaništvu Općine Sveti Filip i Jakov (K.O. SVETI FILIP I JAKOV)

SLUŽBENI GLASNIK 8-20.docx

 

Općina Sveti Filip i Jakov